O Z N A N I L A

 Ž U P N I J E   I D R I J A   P R I   B A Č I   ter

ŽUPNIJ ROČE, DOLENJA in GORENJA TREBUŠA

19. nedelja med letom

13. avgust 2017

 

 

Teden B

Dolenja Trebuša 800 > Albert in Hedvika Rejc, Dolenja Trebuša 93

Idrija pri Bači 930 > Martina Kosmač, Idrija pri Bači

Grahovo 930 za dušno in telesno zdravje

Podmelec 1100 p.n. Logaršče 1

Most na Soči 1100 za župnije

ponedeljek

Maksimilijan Kolbe, mučenec

Podmelec 1900   v zahvalo za Božje varstvo, Podmelec 49

Lom 1900 >> Čendovi, Tolminski Lom 27a (praznična)

 

torek

MARIJINO VNEBOVZETJE

Dolenja Trebuša 930 >> Vončina in Sedej, DT 62/a

Idrija pri Bači 930 > Marija Škvarča

Most na Soči 1100   v zahvalo in priprošnjo, Stopec

Podmelec 1600  na čast Vnebovzeti, Ilovica 1c

sreda

Rok, romar in spokornik

Grahovo 1900

>> Vladimira Lesjak in Marija Maraš, Grahovo 68

četrtek

Evzebij, papež in mučenec

Roče 1900

za župnije

petek

Helena (Alenka), cesarica

Most na Soči 2000>> Simon Kovačič, Modrejce 5b

sobota

Janez Eudes, duhovnik

Dolenja Trebuša 1900 za Božje varstvo družin Ozebek, DT 5

Podmelec 1900 >> Marija Kranjc, Klavže 6

20. nedelja med letom

20. avgust 2017

 

 

Teden C

Roče 800 v zahvalo in priprošnjo Bogu in Materi Božji

Grahovo 930 na čast Svetemu Duhu, Grahovo 6

Idrija pri Bači 930 > Valdi Kovačič, Idrija pri Bači 10

Lom 1100 >> Kanalski Lom 29

Most na Soči 1100 za župnije

Božja beseda: 19. nedelja med letom, 13. avgust

1. berilo: 1 Kr 19,9a.11-13a; Ps 85; 2. berilo: Rim 9,1-5; evangelij: Mt 14,22-33

»Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!«

 

Božja beseda: Marijino vnebovzetje, 15. avgust

1. berilo: Raz 11,9a;12,1-6a.10ab; Ps 45; 2. berilo: 1 Kor 15,20-26; evangelij: Lk 1,39-56

Velike stvari mi je storil Mogočni 

 

19. nedelja med letom

Jezus hodi po vodi Mt 14,22-33

26Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od strahu so zavpili. 27Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« 28Peter mu je odgovoril in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« 29On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. 30Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« 31Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?« 32In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. 33Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično si Božji Sin.«

 

Izročitev slovenskega naroda Mariji

Sveta Devica Marija!  Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila,
 ga rodila in si z njim pod križem trpela.  Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.  Tebi izročamo sami sebe, da bi  v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.  Tebi izročamo naše družine, da bi  bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.  Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi  v zvestobi evangeliju gradila edinost.  Tebi izročamo slovensko domovino, da bi  napredovala v luči vere in krščanskega izročila.  Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi  ostali zvesti Bogu in svoji domovini.  Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.  Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči  Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,  ki živi in kraljuje vekomaj.  Amen.

OZNANILA:

  • Marijino vnebovzetje: v torek je zapovedani praznik. Pri mašah bo obnovitev izročitve Slovenskega naroda Mariji. Ta dan je tudi farni praznik Župnije Podmelec. Priprava s tridnevnico: pol ure pred mašo priložnost za spoved.
  • Škofijsko praznovanje 100 letnice prikazovanj Marije v Fatimi bo v ponedeljek, 14.8. ob 16h na sveti Gori , mašuje g. škof Metod Pirih.
  • Spominska maša padlim vojakom v 1. svetovni vojni na Mrzlem vrhu bo v soboto 19.8. ob 11. uri – mašuje škof Jurij Bizjak.
  • Čiščenje, krašenje in branje je na Mostu skrb vernikov vasi Modrejce.
  • Spletne strani: http://zupnija-most-na-soci.rkc.si, http://zupnija-idrija-pri-baci.rkc.si
  • Kontakt: Župnišče na Mostu: 05 381 30 12; g. Tomaž Kete:  041 603 045; g. Niko Rupnik: 051 241 409.
nalagam novice...